Segerchampagne

Exite tog seger på butlers triathlon. Nice! Två femtedelar av laget var lanzatolv, resten var Patric, Johan och Askham.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar